Architekt wnętrz wyjaśnia: czym jest rękojmia za wady nieruchomości


Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Rękojmia za wady nieruchomości jest instytucją mającą na celu zagwarantowanie ochrony interesu nabywcy. Deweloper ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeśli przed upływem pięciu lat od wydania nieruchomości ujawnią się wady fizyczne lub prawne, które wpływają negatywnie na jej wartość lub możliwość korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

Architekt wnętrz ujawnia wady

Zakres odpowiedzialności obejmuje defekty, które istniały w chwili przeniesienia własności na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w nieruchomości. Jak podkreśla architekt wnętrz, ustawodawca przewiduje odpowiedzialność za wady, które nie były zauważalne w momencie zawierania umowy, a także te, które zataił, wiedząc o ich istnieniu. Przesłanki odpowiedzialności dewelopera mają charakter obiektywny. W konsekwencji nie może on powoływać się na brak swojej winy jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność z tego tytułu.

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Art. 5561 k.c. definiuje wadę fizyczną jako niezgodność sprzedanej nieruchomości z treścią umowy. Zgodnie z powołanym przepisem, przedmiot umowy nie odpowiada jej treści w szczególności, gdy:

a) nie ma właściwości wynikających z przeznaczenia, treści umowy lub okoliczności jej zawarcia,

b) nie posiada właściwości, o których istnieniu deweloper zapewnił kupującego,

c) nie nadaje się do celu, o którym nabywca poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,

d) został wydany kupującemu w stanie niezupełnym.

Jeżeli nabywcą nieruchomości jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia jej wydania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia własności na kupującego.

Rękojmia za wady prawne nieruchomości

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Instytucja rękojmi obejmuje także wady prawne nieruchomości, mianem których określa się obciążenie jej prawami osób trzecich oraz ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu wynikające z orzeczeń organów.

Bieg terminu do zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne nieruchomości rozpoczyna się z dniem, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Warto skorzystać wtedy z rady architekta wnętrz, który stwierdzi słuszność roszczeń. W sytuacji, gdy deweloper posiadał wiedzę o wadzie i świadomie ją zataił, nabywca może dochodzić roszczeń nawet po upływie okresu pięciu lat.

Roszczenia kupującego

Termin do zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna bieg z chwilą wydania nieruchomości nabywcy. W związku z tym istotnym elementem umowy jest określenie momentu, w którym nastąpi wydanie nieruchomości i objęcie jej w posiadanie przez nabywcę. Należy pamiętać, o uwzględnieniu tej informacji w akcie notarialnym.

Zazwyczaj stwierdzenie o wadzie następuje podczas prac wykończeniowych mieszkania. Wady te często nie są bezpośrednio zauważalne. Szczegółowe wady jest w stanie określić m.in. architekt wnętrz.

Co do zasady nabywca nieruchomości może domagać się usunięcia wady przez dewelopera. W sytuacji, gdy jej usunięcie jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych nakładów finansowych, kupujący jest uprawniony do żądania wymiany lokalu na nowy, wolny od wad. Nabywca może żądać także obniżenia ceny proporcjonalnie do stopnia defektów.

Jeśli sprzedawca nie usunie wady istotnej, nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z deweloperem. Nie może skorzystać z tego uprawnienia, jeśli defekt nie nosi znamion istotnego, a zatem nie wpływa negatywnie na wartość nieruchomości, ani możliwość korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym samym terminie nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Jeżeli nabywca posiadający status konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni, przyjmuje się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Odpowiedzialność sprzedawcy podlega wyłączeniu w sytuacji, gdy nabywca posiadał wiedzę o istniejących wadach w chwili zawarcia umowy.

Strony umowy sprzedaży mogą zmodyfikować zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowie, rozszerzając go, ograniczając bądź całkowicie wyłączając. Postanowienia w tym zakresie są bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Jeżeli nabywcą jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach, uregulowanych w przepisach szczególnych.

Dokładna analiza stanu prawnego i fizycznego nieruchomości jest niezbędna zanim dojdzie do jej wydania. Usługi w zakresie odbioru lokalu oraz analizy aspektów prawnych zakupu nieruchomości oferują obecnie agencje architektoniczne oraz architekci wnętrz. Ich kompleksowa obsługa nie ogranicza się już wyłącznie do sporządzania projektu aranżacji wnętrza oraz prac wykończeniowych. Przy podejmowaniu tak złożonej decyzji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą dokładnie zbadać stan przedmiotu umowy oraz przebrnąć przez gąszcz przepisów, czuwając nad interesem nabywcy na każdym etapie inwestycji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.); zw. "k.c.".www.perfectspace.pl/ Artykuł opublikowany dzięki PerfectSpace.pl
Perfect Space zajmuje się aranżacją wnętrz mieszkań, biur i lokali usługowych na terenie Warszawy.

Może Cię zaintersować:

- Wynajem lub kupno mieszkania - na co zwrócić uwagę?

- Kupno mieszkania - z rynku pierwotnego czy wtórnego?

- Jak kupować mieszkania z rynku wtórnego?

- Co powinien zawierać projekt aranżacji wnętrza?

Data publikacji: 2018-05-24, ostatnia zmiana: 2018-10-23

ZOBACZ OGŁOSZENIA

Pomiary Elektryczne i Oświetlenia Poznań i Okolice
Poznań
(woj. wielkopolskie)
Dobra strona www w dobrej cenie
Poznań
(woj. wielkopolskie)
Detektyw Żyrardów,  Detektywi Żyrardów: Monika  i Krzysztof - od 2006r Agencja Detektywistyczna Żyra
Żyrardów
(woj. mazowieckie)
Pożyczka Chwilówka z Domu
Warszawa
(woj. mazowieckie)
Biuro Rachunkowe
Kielce
(woj. świętokrzyskie)
Piaskowanie Malowanie proszkowe Renowacja felg
Ostrów Mazowiecka
(woj. mazowieckie)
Pożyczka Pozabankowa dla Ciebie do 30 000 zł Akceptujemy Dochód „Na Czarno"
Kraków
(woj. małopolskie)
Tanie i profesjonalne strony internetowe | PetitePages.pl
Poznań
(woj. wielkopolskie)
Manicure hybrydowy, paznokcie żelowe, pedicure, hybrydy, żele, przedłużenie - MAGJA Kraków Centrum.
Kraków
(woj. małopolskie)
SKK policealna szkoła opiekunów medycznych
Bydgoszcz
(woj. kujawsko-pomorskie)
Sprawdź wierność Swojego Partnera ! Sprawy rozwodowe ! detektyw!
Płock
(woj. mazowieckie)
Detektywi Łomianki Detektyw Prywatni Detektywi Monika i Krzysztof - Usługi Detektywistyczne od 2006r
Łomianki
(woj. mazowieckie)

ZOBACZ POWIĄZANE ARTYKUŁY NA BLOGU

Czym jest Merchandising?
Merchandising polega na znacznym zwiększeniu intensywności sprzedaży. Aby był on skuteczny, niezwykle ważne jest dokładne i rzetelna sprawdzenie i zaprojektowanie całej sprzedaży. Dzięki, temu można o...
Data publikacji: 2019-08-07
Odczulanie biorezonansem
Alergia, to problem który dotyka większość Polaków. Lekarze na całym świecie do dziś szukają najskuteczniejszych sposobów, żeby alergia nie dręczyła nas całe życie. Dużą popularnością zaczęły się cies...
Data publikacji: 2019-07-04
Tajemnice zdolności kredytowej. Jak banki liczą naszą zdolność?
Wzięcie kredytu nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wyliczenia zdolności kredytowej. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób, banki liczą zdolność kredytową i jakie elementy mają wpływ na jej wy...
Data publikacji: 2019-05-24
Dlaczego tłumaczenia marketingowe są tak ważne?
Dla prowadzących własną działalność oczywistym jest, że bez marketingu nie ma możliwości zaistnienia na rynku. Konkurencja obecnie jest tak duża, że niewiele pozostało obszarów gdzie można dostrzec mo...
Data publikacji: 2019-05-07