Architekt wnętrz wyjaśnia: czym jest rękojmia za wady nieruchomości


Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Rękojmia za wady nieruchomości jest instytucją mającą na celu zagwarantowanie ochrony interesu nabywcy. Deweloper ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeśli przed upływem pięciu lat od wydania nieruchomości ujawnią się wady fizyczne lub prawne, które wpływają negatywnie na jej wartość lub możliwość korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

Architekt wnętrz ujawnia wady

Zakres odpowiedzialności obejmuje defekty, które istniały w chwili przeniesienia własności na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w nieruchomości. Jak podkreśla architekt wnętrz, ustawodawca przewiduje odpowiedzialność za wady, które nie były zauważalne w momencie zawierania umowy, a także te, które zataił, wiedząc o ich istnieniu. Przesłanki odpowiedzialności dewelopera mają charakter obiektywny. W konsekwencji nie może on powoływać się na brak swojej winy jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność z tego tytułu.

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Art. 5561 k.c. definiuje wadę fizyczną jako niezgodność sprzedanej nieruchomości z treścią umowy. Zgodnie z powołanym przepisem, przedmiot umowy nie odpowiada jej treści w szczególności, gdy:

a) nie ma właściwości wynikających z przeznaczenia, treści umowy lub okoliczności jej zawarcia,

b) nie posiada właściwości, o których istnieniu deweloper zapewnił kupującego,

c) nie nadaje się do celu, o którym nabywca poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,

d) został wydany kupującemu w stanie niezupełnym.

Jeżeli nabywcą nieruchomości jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia jej wydania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia własności na kupującego.

Rękojmia za wady prawne nieruchomości

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Instytucja rękojmi obejmuje także wady prawne nieruchomości, mianem których określa się obciążenie jej prawami osób trzecich oraz ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu wynikające z orzeczeń organów.

Bieg terminu do zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady prawne nieruchomości rozpoczyna się z dniem, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Warto skorzystać wtedy z rady architekta wnętrz, który stwierdzi słuszność roszczeń. W sytuacji, gdy deweloper posiadał wiedzę o wadzie i świadomie ją zataił, nabywca może dochodzić roszczeń nawet po upływie okresu pięciu lat.

Roszczenia kupującego

Termin do zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna bieg z chwilą wydania nieruchomości nabywcy. W związku z tym istotnym elementem umowy jest określenie momentu, w którym nastąpi wydanie nieruchomości i objęcie jej w posiadanie przez nabywcę. Należy pamiętać, o uwzględnieniu tej informacji w akcie notarialnym.

Zazwyczaj stwierdzenie o wadzie następuje podczas prac wykończeniowych mieszkania. Wady te często nie są bezpośrednio zauważalne. Szczegółowe wady jest w stanie określić m.in. architekt wnętrz.

Co do zasady nabywca nieruchomości może domagać się usunięcia wady przez dewelopera. W sytuacji, gdy jej usunięcie jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych nakładów finansowych, kupujący jest uprawniony do żądania wymiany lokalu na nowy, wolny od wad. Nabywca może żądać także obniżenia ceny proporcjonalnie do stopnia defektów.

Jeśli sprzedawca nie usunie wady istotnej, nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z deweloperem. Nie może skorzystać z tego uprawnienia, jeśli defekt nie nosi znamion istotnego, a zatem nie wpływa negatywnie na wartość nieruchomości, ani możliwość korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym samym terminie nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Jeżeli nabywca posiadający status konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni, przyjmuje się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy

Czym jest rękojmia za wady nieruchomości?


Odpowiedzialność sprzedawcy podlega wyłączeniu w sytuacji, gdy nabywca posiadał wiedzę o istniejących wadach w chwili zawarcia umowy.

Strony umowy sprzedaży mogą zmodyfikować zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowie, rozszerzając go, ograniczając bądź całkowicie wyłączając. Postanowienia w tym zakresie są bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Jeżeli nabywcą jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach, uregulowanych w przepisach szczególnych.

Dokładna analiza stanu prawnego i fizycznego nieruchomości jest niezbędna zanim dojdzie do jej wydania. Usługi w zakresie odbioru lokalu oraz analizy aspektów prawnych zakupu nieruchomości oferują obecnie agencje architektoniczne oraz architekci wnętrz. Ich kompleksowa obsługa nie ogranicza się już wyłącznie do sporządzania projektu aranżacji wnętrza oraz prac wykończeniowych. Przy podejmowaniu tak złożonej decyzji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą dokładnie zbadać stan przedmiotu umowy oraz przebrnąć przez gąszcz przepisów, czuwając nad interesem nabywcy na każdym etapie inwestycji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.); zw. "k.c.".www.perfectspace.pl/ Artykuł opublikowany dzięki PerfectSpace.pl
Perfect Space zajmuje się aranżacją wnętrz mieszkań, biur i lokali usługowych na terenie Warszawy.

Może Cię zaintersować:

- Wynajem lub kupno mieszkania - na co zwrócić uwagę?

- Kupno mieszkania - z rynku pierwotnego czy wtórnego?

- Jak kupować mieszkania z rynku wtórnego?

- Co powinien zawierać projekt aranżacji wnętrza?

Data publikacji: 2018-05-24, ostatnia zmiana: 2018-10-23

ZOBACZ OGŁOSZENIA

Posprzątamy po imprezie - doświadczenie firma Piaseczno -
Piaseczno
(woj. mazowieckie)
KUPIE wojskowe stare odznaczenia odznaki medale
Warszawa
(woj. mazowieckie)
Porady Prawne Online bezpłatnie / Usługi Prawne
Warszawa
(woj. mazowieckie)
Kompleksowe usługi sprzątania
Warszawa
(woj. mazowieckie)
Zdjęcia do Dokumentów,
Łódź
(woj. łódzkie)
Kamera termiczna , tel. 504-746-203, Wrocław. Badanie, pomiar budynku, mieszkania , z wskazaniem  mi
Wrocław
(woj. dolnośląskie)
Skup samochodów tel: 501 399 591
Lublin
(woj. lubelskie)
Montaż anten instalacje nisko prądowe woj.łódźkie
Stryków
(woj. łódzkie)
Usługi Transportowe
Łomża
(woj. podlaskie)
Gabinet Masażu i Terapii MaxiMaks
Częstochowa
(woj. śląskie)

ZOBACZ POWIĄZANE ARTYKUŁY NA BLOGU

W jaki sposób znaleźć najlepszą ofertę kredytu gotówkowego?
Bez względu na sytuację gospodarczą, rynek bankowy wciąż kusi nas reklamami kredytów konsumpcyjnych, które możemy wydać na dowolny cel. Sytuacja związana ze stopami procentowymi obecnie sprzyja zaciąg...
Data publikacji: 2020-10-19
Jak zarabiać w Internecie do 1000 zł i znacznie więcej? Poradnik zarabiania online
Każdy z nas chciałby otrzymać dodatkowe 100, 300, 500, 1000 zł, bądź więcej każdego miesiąca. Tak, by poprawić swój budżet domowy, spłacić długi bądź zbierać pieniądze na wakacje i gromadzadzić oszczę...
Data publikacji: 2020-06-12
Czy pozycjonowanie stron się opłaca?
Pozycjonowanie stron stało się nieodłącznym elementem strategii marketingowej, a na rynku pojawia się coraz to więcej agencji wyspecjalizowanych w tego rodzaju usługach. Czy warto jednak wydać - częst...
Data publikacji: 2020-06-05
Pomoc adwokata w sprawach z zakresu prawa pracy
Prawo pracy to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Zapraszamy do artykułu dla każdego pracownika!
Data publikacji: 2020-05-25