Jak zatrudnić pracownika sezonowego z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika sezonowego z Ukrainy?

Pracowników sezonowych najczęściej poszukuje się w okresie letnim, jednak w polskich przepisach nie zawarto definicji, ani zasad, które w sposób bezpośredni odnosiłyby się do osób zatrudnionych w takiej formie. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak wygląda zatrudnienie pracowników sezonowych, a także na jakich zasadach można zatrudnić pracownika sezonowego z Ukrainy.

Zatrudnienie pracowników sezonowych

W umowie o pracę sezonową powinny zostać określone przede wszystkim: strony umowy, czasu - na jaki została zawarta umowa, zakres obowiązków pracownika, a także sposób obliczenia wynagrodzenia - może być to np. ryczałt miesięczny lub stawka godzinowa, warto ustalić także zasady przyznawania premii lub napiwków. Bardzo ważne jest również to, w jakiej formie zostanie zawarta umowa.

Umowa ustna jest umową wiążącą, jednak warunki pracy powinny zostać określone na piśmie - tak, aby obie strony zyskały poczucie bezpieczeństwa. Prace sezonowe można zlecić między innymi na podstawie umowy o pracę - zawartej na czas określony, ale również w oparciu o umowę cywilnoprawną. Formę pisemną należy także zachować przy zawieraniu umowy zlecenia lub o dzieło.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

W przypadku zatrudniania osób spoza terytorium Polski należy pamiętać o tym, że muszą one posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w naszym kraju. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wymaga przede wszystkim dopilnowania wszelkich zgodności w dokumentach legalizacyjnych. Proces rekrutacji powinien rozpocząć się od wydania decyzji, która przydzielana jest w oparciu o rodzaj zatrudnienia osoby aplikującej o pracę na terytorium Polski.

Obecnie zatrudnienie pracownika z Ukrainy możliwe jest także dzięki wdrożeniu uproszczonej procedury legalizacji zatrudnienia. Procedura taka pozwala ominąć konieczność posiadania przez pracownika z Ukrainy pozwolenia na pracę - dokument musi zostać złożony w Urzędzie Pracy przez osobę zatrudniającą. Pracownik z Ukrainy może podejmować na terytorium Polski wiele form pracy - w tym prace sezonowe, do których potrzebne jest natomiast zezwolenie na pracę sezonową.

Pracownik z Ukrainy a praca sezonowa

Praca sezonowa może być wykonywana przez pracownika z Ukrainy wyłącznie w oparciu o zezwolenia na pracę sezonową - czyli tak zwane zezwolenie typu S. Tego typu dokument wydany zostaje przez starostę powiatowego, a wniosek o jego wydanie składa pracodawca - musi zrobić to zanim podejmie się zatrudnienia pracownika. Najczęściej o wydanie tego typu zezwolenia ubiegają się pracodawcy zamierzający zatrudnić obywateli Ukrainy w miejscach, gdzie mogą oni uzupełnić braki kadrowe w sezonie letnim.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowe składa się dla konkretnego, określonego w dokumencie, pracownika. We wniosku konieczne jest umieszczenie informacji dotyczących: formy zatrudnienia, stawki wynagrodzenia, a także przewidywanego okresu zatrudnienia do pracy sezonowej. Decyzja w sprawie zezwolenia typu S zostaje wydana przez Urząd Pracy w ciągu 7 dni roboczych.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://atlaswork.pl/

Data publikacji: 2022-12-12, ostatnia zmiana: 2022-12-12

ZOBACZ OGŁOSZENIA

ZOBACZ POWIĄZANE ARTYKUŁY NA BLOGU

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki ZUS?
Każdy samodzielny przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Co roku na początku przedsiębiorcy muszą być przygotowani na wzrost składek. Zarówno w bieżącym, jak...
Data publikacji: 2024-03-28
Psychologia sprzedaży: Jak zmienić podejście Twojego zespołu do klienta?
Psychologia sprzedaży to nie tylko zrozumienie mechanizmów decyzyjnych klienta, ale także odpowiednie kształtowanie postaw i zachowań sprzedawców. W dzisiejszym świecie konkurencyjnym rynku, relacja z...
Data publikacji: 2023-10-25
Przedstawiciel handlowy - jakie wymagania trzeba spełnić? Porównanie zarobków w różnych rejonach Polski!
Dla osób lubiących rozmawiać z ludźmi i umiejących nawiązywać naturalne, długofalowe relacje, przedstawiciel handlowy może okazać się pracą marzeń – nie wymagającą spełnienia wygórowanych warunków wst...
Data publikacji: 2023-10-10
Jak uzyskać zwrot podatku z Niemiec?
Osoby, które pracowały na terenie Niemiec na podstawie umowy prawnej, mogą postarać się o zwrot podatku z tego kraju. Jednakże aby go uzyskać, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim posiadać...
Data publikacji: 2023-04-28