Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, sarny, wilki. Pomoc

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 1Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 2Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 3Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 4Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 5Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 6Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 7Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 8Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 9Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 10Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie... - Usługi prawne - Wrocław - zdjęcie 11
Obserwuj
Napisz
Zadzwoń / SMS

Zobacz na mapie:
Wrocław
woj. dolnośląskie

Wystawiający:
Osoba prywatna

Opis

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, sarny, wilki. Pomoc,. Straty w uprawach rolnych spowodowane przez bobry, dziki, jelenie.

Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta są przyczyną realnych strat nie tylko w rolnictwie. Przyczyną takiej sytuacji jest rosnąca w ostatnich latach populacja dzikich zwierząt. Jednym z elementów sprzyjających zwiększaniu się ilości bobrów, dzików, jelenie są anomalie pogodowe oraz kurczące się terenu naturalnych siedlisk. Zwiększające się powierzchnie upraw rolnych oraz zajmowanie kolejnych działek pod działalność np. rekreacyjną powoduje bardzo duże nasilenie występowania szkód w rolnictwie, zalewania działek i pól spowodowanych tam budowanych przez bory.
Dlaczego warto starć się o uzyskanie odszkodowania za straty w zasiewie, uprawach rolnych.
Przede wszystkim -wymiar ekonomiczny
Koszty produkcji rolnej nieustannie rosną, ceny paliwa rolniczego, nowozów itp. Co powoduje że aspekt ekonomiczny wyrządzonej szkody jest istotny w planowanych przychodach ze sprzedaży plonów.

Oprócz strat w uprawie rolnej polegających na zniszczeniu zboża, czy też darni na pastwisku, kolejną znaczną liczbę szkód powodują bobry. Budowane przez nie tamy powodują rozlewiska i podtopienia działek i pól.

Ważnym zagadnieniem, które wymaga stosowania właściwych przepisów prawa są zasady szacowania wartości strat poniesionych przez rolników, oraz sposobu kompensacji i wysokości wypłat przez zobowiązanie do podmioty.
Wilki. Populacja tego drapieżnika w Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła. Obecnie widuje się całe watahy wilków. Polując w stadach wilki atakują większe zwierzęta hodowlane a nawet skupiska Funkcjonują na terenie kilkuset kilometrów kwadratowych, przemieszczając się po kilkadziesiąt kilometrów dziennie.

Bobry. Jego populacja w ostatnich latach wzrosła, obecnie szacuje się iż w Polsce występuje ok 100 tys. przedstawicieli tego gatunku. Waga osobnika dochodzi do ok 25 kg, długość życia nawet do 30 lat. Bardzo dobrze pływa pod wodą może przebywać do 15 minut. Jego silne zęby, są przystosowane do ścinania drzewa o grubości do 1m. Bóbr buduje tamy, co powoduje podniesienie poziomu wody a w konsekwencji szkody terenowe i poważne straty w postaci podtopienia i zalania działki, które niszczą uprawy na polu.

Dziki jest popularnym zwierzęciem łownym. Zasiedla głównie obszary leśne ponieważ w lasach znajduje pokarm i schronienie. Tworzą watahy liczące do 100 osobników. Jego „działalność” widoczna jest na łąkach i polach. Pastwiska zryte przez dziki, zniszczona darń. Szkody uprawach rolnych, kukurydzy, zboża, pszenicy, rzepaku.

Sarny, Jelenie, Daniele zaliczają się do grupy najliczniejszych zwierząt łownych łowisk polskich. Liczebność gatunku szacowana jest ok 700 tys. Wyrządzają szkody rolnicze w uprawach, polach obsadzonych zbożami, np.: pszenica, jęczmień, żyto.


Co należy robić, kiedy nastąpią szkody wyrządzone przez zwierzynę ?
Jaki jest obowiązujący w prawie model odpowiedzialności za dzikie zwierzęta ?
Komu i w jakim terminie należy zgłosić szkodę ?
Jak wygląda procedura szacowanie szkody w jakim trybie można wnieść odwołanie ?
Wyliczanie odszkodowania.
Czy w kalkulacji należy dokonać pomniejszenie odszkodowania za nie poniesione koszty zbioru, transportu i przechowywania zbiorów ?
Czy można zgłaszać kolejną szkodę wyrządzoną n tym samy polu, działce ?
Do kogo obowiązek zabezpieczenia dowodów szkody, np. zagryzionych zwierząt ?
Jak uzyskać zadowalającą rekompensatę ?

Pomoc prawna w uzyskaniu rekompensaty, opinia, dokumentacja, przygotowanie pisma do urzędu, doradztwo z ochrony środowiska, przyrody, obsługa rolników iż małych i dużych gospodarstw. Powierzchnia pola nie ma znaczenia , liczy się stopień wyrządzonych strat i zniszczeń.

Cennik usług. 504-746-203
http://ekobroker.pl/
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Biał


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl
+48 504... - pokaż cały
Zadaj pytanie
Obserwuj

Zobacz na mapie:
Wrocław
woj. dolnośląskie

Wystawiający:
Osoba prywatna

Dane wystawiającego:
Bartek

Inne ogłoszenia użytkownika


Kategoria: Usługi prawne
(w dziale: Usługi)

Ilość wyświetleń: 8
Data dodania: 2019-07-03

Zgłoś naruszenie

Przeglądaj ogłoszenia w okolicy

Bartek

Powołaj się na Sprzedawacz.pl

ZADZWOŃ WYŚLIJ SMS
ZAMKNIJ