Następne

Ogłoszenie jest nieaktualne

Syndyk sprzeda 1/2 prawa własności domu w Smardzewicach

30 000 zł

Dom w Smardzewicach - parametry

Ulica:
Ostrowskiego 4

Pow. domu:
189 m2

Pow. działki:
700 m2

Liczba pokoi:
7

Wystawiający:
Osoba prywatna

Cena za m2:
158.73

Stan:
Do remontu

Typ domu:
Część domu, piętro

Obiekt nowy:
Nie

Typ dachu:
Łamany

Rodzaj zabudowy:
Wolnostojący

Ilość pięter:
1

Pokrycie:
Blachodachówka


Dom na sprzedaż Smardzewice - opis nieruchomości

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. osobiście w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 sierpnia 2019 roku w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt V GUp 66/16 w gmachu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 097 097 lub pod adresem e-mail: [email protected]------------

Najważniejsze informacje o domu:
Dom wolnostojący do sprzedania w cenie: 30 000 zł.
Budynek jednopiętrowy.
Całkowita powierzchnia domu wynosi: 189 m2 - 7 pokoi.
Całkowita powierzchnia działki wynosi: 700 m2 (7a).
Nieruchomość zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w Smardzewicach


Następne ogłoszenie

Sprawdź także

Przeglądaj oferty w okolicy

Następne