Następne

Bez [email protected], bez granic - szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskie

1,00 zł

Szczegóły

Profil:
Języki obce

Certyfikat:
Tak

Czas trwania (dni):
42


Opis

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
• mają 25 lat i więcej;
• zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego (zgodnie z KC);
• z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach oferowanych w Projekcie.
• należą do jednej z grup de-faworyzowanych:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców)

Po zakwalifikowaniu się do Projektu i ocenie potrzeb szkoleniowych Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

Akademia umiejętności językowych - szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na każdym poziomie zaawansowania:
• każdy Uczestnik może skorzystać z 2 semestrów nauki języka, co pozwala na realne podniesienie kwalifikacji językowych. Po ukończonych 2 semestrach i zdanym egzaminie zewnętrznym Uczestnik może przystąpić do kolejnych 2 semestrów nauki tego samego języka na wyższym poziomie;
• zajęcia będą się odbywać w grupach max. 12-os., 2-3 razy w tygodniu po max. 4 h lekcyjne;
• każdy Uczestnik po ukończeniu 2 semestrów jest zobligowany do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. TELC, TOEIC lub BULATS);
• Uczestnicy otrzymają podręczniki, zgodne z poziomem zaawansowania (po 1 na semestr).

Akademia umiejętności ICT - szkolenia z kompetencji cyfrowych w ramach obszarów DIGCOMP, na każdym poziomie zaawansowania:
• Rama kompetencji cyfrowych DIGCOMP umożliwia nabycie łącznie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów: Informacja (16 h), Komunikacja (16 h), Tworzenie treści (64 h), Bezpieczeństwo (16 h), Rozwiązywanie problemów (16 h);
• każdy Uczestnik może skorzystać z max. 128 h lekcyjnych nauki;
• zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 8-os., 2-3 razy w tygodniu po 4 h lekcyjnych lub weekendowo po 8 h lekcyjnych;
• Uczestnikom szkoleń z kompetencji cyfrowych przysługuje: w przypadku zajęć prowadzonych w trybie 4h przerwa kawowa, a w trybie 8h przerwa kawowa i lunch;
• każdy Uczestnik po ukończeniu szkolenia z każdego z obszarów jest zobligowany do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub ECDL);
• Uczestnicy otrzymają podręczniki, zestawy szkoleniowe (teczka, notes, długopis) i pendrive.


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl

Następne ogłoszenie

Następne