Następne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Szczegóły

Rodzaj umowy:
Umowa o pracę

Typ pracy:
Stała

Wymagane doświadczenie:
Nie

Praca zdalna:
Nie

Wymagane prawo jazdy:
Nie

Biegły angielski:
Nie


Opis

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału poszukuje kandydatów do służby w Straży Granicznej.
Służba w PSG w Poznaniu-Ławicy, Wrocławiu-Strachowicach, Kaliszu, Gorzowie Wlkp., Zielone Górze-Babomoście, Świecku, Tuplicach, Kłodzku, Legnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu.
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
• posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
• która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
• nieposzlakowanej opinii,
• niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystająca w pełni z praw publicznych,
• posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
• gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
• która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.
Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
• otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
• osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
• uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
• ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
• wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

Więcej informacji na stronie:
https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/
Wynagrodzenie początkowe po kursie 3250 zł netto


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl

Następne ogłoszenie

Sprawdź także

Przeglądaj oferty w okolicy

Następne