Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon HTML masowe ręczne zdalne

Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin
Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin - zdjęcie 1Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin - zdjęcie 2Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin - zdjęcie 3Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin - zdjęcie 4Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin - zdjęcie 5Wystawianie aukcji eBay monitoring API szablon... - Usługi informatyczne,... - Lublin - zdjęcie 6
Obserwuj
Napisz
Zadzwoń / SMS

Zobacz na mapie:
Lublin
woj. lubelskie

Wystawiający:
Firma (Dostępna faktura VAT)

Opis

Zobacz: web3promagraco.pl

Zajmujemy się wprowadzaniem danych (data entry), a w tym nade wszystko wystawianiem aukcji, dodawaniem produktów na sklepy, wprowadzaniem dostaw, zmianami parametrów, masowym wystawianiem aukcji internetowych, automatycznym wprowadzaniem produktów na sklepy internetowe. Wystawiamy aukcje na polskich i zagranicznych serwisach internetowych: Allegro, eBay, Amazon, Arena, eMag, OLX i inne. Dodajemy produkty na magazyn BASELINKER, sklepy internetowe: IAI, woocoomerce, Prestashop, Facebook i inne.
Poza wystawianiem aukcji i dodawaniem produktów na sklepy zajmujemy się obróbką graficzną: formatowanie zdjęć, wycinanie tła, cieniowanie, lustrzane odbicia. Oferujemy też usługi z zakresu stawiania i wdrażania sklepów internetowych, konfiguracji i personalizacji magazynów i sklepów (BASELINKER, IAI) oraz projektowania, personalizacji i poprawiania stron internetowych Bootsrap (tzw. Landing Page) oraz programowaniem oprogramowania monitorującego stany aukcyjne i stany magazynowe (oprogramowanie magazynowe oparte na API).

wystawianie aukcji na serwisy aukcyjne
dodawanie produktów na sklepy internetowe
stawianie sklepów (konfiguracja, personalizacja, optymalizacja, pozycjonowanie)
programowanie oprogramowanie monitoring stanów magazynowych ( api )
tworzenie plików produktowych, wprowadzanie danych
projektowanie stron internetowych landing page (personalizacja, poprawianie)
usługi dla e-c0mmerce
zarządzanie kontem sprzedażowym
zarządzanie sklepem
menedżer konta sprzedażowego/sklepu internetowego

We deal with data entry (data entry), including above all listing of auctions, adding products to stores, introducing deliveries, changes in parameters, massive listing of online auctions, and automatic introduction of products to online stores. We issue auctions on Polish and foreign websites: Allegro, eBay, Amazon, Arena, eMag, OLX and others. We add products to BASELINKER magazine, online stores: IAI, woocoomerce, Prestashop, Facebook and others.
In addition to listing and adding products to stores, we deal with graphic processing: image formatting, background cutting, shading, mirror reflections. We also offer services in the field of setting up and implementing online stores, configuration and personalization of warehouses and stores (BASELINKER, IAI) as well as designing, personalizing and improving Bootsrap websites (so-called Landing Page) and programming software monitoring auctioning states and inventory (storage software based on the API).

sending auctions on auction services
adding products for internet shops
store shops (configuration, personalization, optimization, positioning)
programming warehouse monitoring software (api)
creating product files, entering data
designing websites landing page (personalization, improvement)
services for e-c0mmerce
sales account management
shop management
sales account manager / online store

Zobacz: web3promagraco.pl


Zadaj pytanie

Pamiętaj! Dla własnego bezpieczeństwa nie wysyłaj pieniędzy przelewem lecz przekazuj je osobiście dopiero po sprawdzeniu przedmiotu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftNinjas Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług w ramach serwisu Sprzedawacz.pl - zgodnie z polityką prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu Sprzedawacz.pl
+48 790... - pokaż cały
Zadaj pytanie
Obserwuj

Zobacz na mapie:
Lublin
woj. lubelskie

Wystawiający:
Firma (Dostępna faktura VAT)

Dane wystawiającego:
Michał
(web3promagraco)


Inne ogłoszenia użytkownika


Kategoria: Usługi informatyczne, IT
(w dziale: Usługi)

Ilość wyświetleń: 31
Data dodania: 2018-10-15

Zgłoś naruszenie

Przeglądaj ogłoszenia w okolicy

Michał
(web3promagraco)

Powołaj się na Sprzedawacz.pl

ZADZWOŃ WYŚLIJ SMS
ZAMKNIJ