Następne

Ogłoszenie jest nieaktualne

Działka na sprzedaż Kołbaskowo

300 000 zł

Szczegóły

Cena za m2:
85.00

Powierzchnia:
3496 m2


Opis


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Kamieńcu, Warniku, Przylepie, Warzymicach i Siadle Górnym
tabela na załączonym zdjęciu

Przetargi odbędą się w sali nr 8 (parter wejście A) Urzędu Gminy Kołbaskowo - Kołbaskowo nr 106 w dniach 27.05.2019r. - 29.05.2019r. , w tym:
- w dniu 27.05.2019r . poz. 1 - 11 : godz. 9.30 - poz. 1, godz. 10.00 - poz. 2, godz. 10.30 - poz. 3, godz. 11.00 - poz. 4, godz. 11.30 - poz. 5, godz. 12.00 - poz. 6, godz. 12.30 - poz. 7, godz. 13.00 - poz. 8, godz. 13.30 - poz. 9, godz. 14.00 - poz. 10, godz. 14.30 - poz. 11;
- w dniu 28.05.2019r. poz. 12 - 22 : godz. 8.30 - poz. 12, godz. 9.00 - poz. 13, godz. 9.30 - poz. 14, godz. 10.00 - poz. 15, godz. 10.30 - poz. 16, godz. 11.00 - poz. 17, godz. 11.30 - poz. 18, godz. 12.00 - poz. 19, godz. 12.30 - poz. 20, godz. 13.00 - poz. 21, godz. 13.30 - poz. 22;
- w dniu 29.05.2019r. poz. 23 - 33 : godz. 8.30 - poz. 23, godz. 9.00 - poz. 24, godz. 9.30 - poz. 25, godz. 10.00 - poz. 26, godz. 10.30 - poz. 27, godz. 11.00 - poz. 28, godz. 11.30 - poz. 29, godz. 12.00 - poz. 30, godz. 12.30 - poz. 31, godz. 13.00 - poz. 32, godz. 13.30 - poz. 33.
Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie . Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu, z wyjątkiem nieruchomości opisanej w poz. 7, ponieważ jej sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.).
Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928 lub gotówką w kasie Urzędu (nie dotyczy przedsiębiorców), najpóźniej w terminie do dnia 20.05.2019r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo).

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: [email protected] ).
Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana zostanie na stronach internetowych:
- Gminy Kołbaskowo www. kolbaskowo.pl ,
- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo http://bip.kolbaskowo.pl/ w zakładce „sprzedaż 2019”
oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter wejście B) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 30 dni, licząc od dnia 19.04.2019r . Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo


Następne ogłoszenie

Sprawdź także

Przeglądaj oferty w okolicy

Następne